Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Крутьківська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 34177256) був реорганізований і увійшов до складу Іркліївської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Крутьки
Чорнобаївський район, Черкаська область

Крутьківський СБК

Свято  Купала  07.07.2017 р.

До свята Купала  в СБК пройшов концерт учасників худ.самодіяльності СБК,учнівського та педагогічного колективів школи.

Ведуча Яна Приз

Сестри Ганна Воропай та Ольга Давиденко

Солістка  Лілія Строгуш

Андрій Строгуш і Тарас Лупій з піснею "Моя Черкащина"

Золотий голос  крутьківської громади - Таня Воропай

Незмінна солістка концертів  Неля  Воропай

Масові гуляння,ігри,дискотека

 

СЕРЦЕ, ВІДДАНЕ  ДІТЯМ

Досягаючи певного дорослого віку, кожна людина починає за­мислюватися над сен­сом життя, над своїм світоглядом, над тим, як склалася власна біографія, та як скла­лася історія нашої держави.

 24 серп­ня Верховна Рада України ухва­лила Акт про державну незалеж­ність України. Для прийняття такого історичного рішення потрібні були, як мінімум, дві суто світоглядні передумови, які справили вирішальний вплив на думки народних обранців. По- перше, це всотана з молоком матері любов до України, турбо­та про недоторканність її кордо­нів та внутрішнього державного ладу. По-друге, це впевненість у власних силах, у незнищенному творчому і життєвому потенці­алі свого народу, у квітучому і щасливому майбутньому рідної землі.

  ДУША УКРАЇНИ РОЗКРИВАЄТЬСЯ В СЕЛІ

Щодо любові, то тут мало що можна додати до вже сказаного Тарасом Шевченком, Миколою Гоголем, Олександром Довжен­ком, Василем Сухомлинським, та тисячами інших діячів мисте­цтва, літератури і науки. Україну не можна не любити. Для того, хто виріс на Дніпрі, бачив кра­євиди, козацькі левади і місяч­ні ночі, зображені на картинах Сергія Васильківського, Архипа Куїнджі та інших художників, власними очима, це незабутній світ дитинства моїх однолітків. ДУША УКРАЇНИ РОЗКРИВАЄТЬСЯ В СЕЛІ.Тільки там можна безпосе­редньо зустрітися з унікальною щирістю, добротою і працьови­тістю українських людей.

Формування ж світогляду моїх односельців, вихідців із Мельників, Крутьок, Самовиці, Чехівки, значною мірою зале­жало від сімейного виховання та вчителів, які були у повоєнні 50-ті та 60-ті роки майже єдини­ми представниками інтелігенції на селі. От про одну таку родину вчителів я і хочу сказати декіль­ка слів. Мова йде про вчительку математики Крутьківської шко­ли Євдокію Андріївну ПАТЛАНЬ та про її чоловіка, Василя Ан­дрійовича ЖУРАВЛЯ, вчителя географії, а пізніше — завуча школи, яких уже давно забра­ла Вічність. Моя мати, Любов Оксентіївна Войнич, дружила з Євдокією з дитинства. Разом ходили до школи, разом відпочи­вали, разом мріяли про щасливе майбутнє.

Кажуть, що жіночої друж­би не буває. Неправда. Буває. Я свідок. Свідок щирої і без­корисливої дружби двох жі­нок, дружби на все життя. Що їх об’єднувало увесь цей час? Мабуть спільне дитинство, роки війни, і особливо, спільне ставлення до людей, головний принцип життя: служіння лю­дям. Вони були щирими патрі­отами України, прихильниками соціалізму. Того українського соціалізму, який уже в наші дні найбільш лаконічно вирази­ли вчені з Хмельницького на­ціонального університету В.Л. Співачук та Н.В. Кошулаб: «Ви­будувати найбільш ефективну модель соціально-економічного розвитку, яка б відповідала наці­ональним традиціям, характеру, була б спадкоємною щодо тих форм і методів господарювання, котрі склалися в Україні про­тягом століть її історії, які ма­ють спиратися на вічні цінності украінського народу, утверджу­вати ідеї, що не роз’єднують, а об’єднують три періоди суспіль­ного розвитку — дореволюцій­ний, радянський та пострадян­ський». Ні Любов Оксентіївна, ні Євдокія Андріївна не займа­лися теоретизуванням на теми суспільствознавства, хоча обидві отримали вищу освіту: моя мати — фармацевтичну у Запоріжжі, а Євдокія Андріївна — педаго­гічну у Черкасах. Вони просто утверджували ці принципи гу­манізму, добра і справедливості у своїй повсякденній роботі, у ставленні до людей, і тим паче — у ставленні до дітей.

ВИСОКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ

 Пам’ятаю, коли «тьотя Дуся», як ми називали Євдокію Андрі­ївну, приїхала до нас у Черкаси на курси підвищення кваліфіка­ції у Черкаському педагогічному інституті. Мій батько, будівель­ник, тоді щойно отримав нову однокімнатну квартиру, і вона проживала у нас. Мене здивува­ло її відповідальне ставлення до учнівських контрольних робіт, перевірку яких вона могла би за­лишити на цей час комусь із ін­ших викладачів сільської школи. Але вона привезла із собою цілу купу зошитів з цими контроль­ними роботами. І сиділа вечора­ми, після занять у інституті, і пе­ревіряла ці роботи. Вважаючи, що ніхто окрім неї не знає пер­сональні здібності і схильності   кожного учня, і   ніхто, окрім неї, не зможе, по цій при­чині, об’єктивно оцінити вирішені ними завдання.

Таким же зраз­ком справжнього українського інте­лігента, Вчителя з великої літери, був для мене і її чоловік, Василь Андрійович. Спіл­кувалися ми час­то, часто бували у них у гостях, у селі Мельники, часто і вони відвідува­ли нас у Черкасах. Мене особливо приваблювала ве­лика бібліотека Ва­силя Андрійовича. І, буваючи у них вдома, я кожно­го разу занурювався у гортання журналів і книг, особливо книг з географії і природознавства. Я виріс у робітничій родині, і сі­мейна бібліотека у нас була ма­ленькою: «Історія стародавньо­го Риму» М.О. Машкіна, казки «Про відважного Барвінка, та коника Дзвоника» Б.Чалого та П.Глазового, «Золотий ключик, або пригоди Буратіно» О. Тол- стого, твори Олеся Бердника, — це ті книги, які мені подарував батько. У родині Журавлів, та в сільській бібліотеці, я відкри­вав для себе цілий світ. Василь Андрійович, бачачи мій інтерес до читання, подарував мені на день народження великий аль­бом з біографією Лева Толстого. А ще він був завзятим рибалкою. Маючи мотоцикл «Іж-Юпітер», частенько виїздив разом з мої­ми родичами на щойно створе­не Кременчуцьке водосховище, посидіти з вудкою у човні, на­ловити пару відер коропів та окунів.

   ЗАРАДИ ЖИТТЯ

Для того, аби краще зрозуміти вплив сільських вчителів на формування світогляду моїх ровесників, вихідців із села, треба пригадати який це був час, повоєнні 50-ті і 60-ті роки. Люди ще жили радістю пере­моги у найбільшій світовій ві­йні, піднесенням і оптимізмом, викликаним успіхами післяво­єнного відновлення народного господарства. Навіть створення нового водосховища сприйма­лося так, як про це показано у кінофільмі О. Довженка «Поема про море», сприймалося як нове щастя. Вечорами колгоспні бри­гади поверталися з ланів у село на вантажних машинах. Повер­талися з піснями. Ніхто їх не примушував співати пісень, це було природним проявом радос­ті і життєлюбності нашого наро­ду. Лише один приклад підтвер­джує сказане, що школа і клуб були осередками суспільного життя на селі. Щойно у столиці вийшла на сцені п’єса О. Коломійця «Фараони», як буквально через два роки її вже виконували самодіяльні актори, колгосп­ники і колгоспниці, у сільсько­му клубі в с.Чехівка. їх ніхто не примушував займатися само­діяльною творчістю, це була добровільна справа. Просто і культорганізаторів, і завклубом, і завідуючих бібліотекою вихо­вували справжні вчителі. Такі, про яких я розповів.

                                                                                                   В. ВОЙНИЧ, м. Черкаси  ( «Світлий шлях» за 24.08 2017 №35) 

 

  

   

 Виставку майстринь вишивки в вестибюлі Будинку культури забезпечила бібліотекар Валентина Мартиненко

 

хор

            Засновник СТОВ  АГРОКО  Ігор Потапенко  привітав односельчан з святом

 

                                                                                             

Гості з Благодатного вітають з святом

                                                                         В  глядацькій  залі

Відеозвіт концерту. Натисніть, будь ласка, ссилку   https://www.youtube.com/watch?v=M3w9nuo4kOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua